Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Evadix Sa

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Evadix Sa, Evadix Sa godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Evadix Sa objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Evadix Sa ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Evadix Sa prihod za proteklih nekoliko izvještajnih razdoblja. Neto prihod Evadix Sa je sada 0 €. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Dinamika neto prihoda Evadix Sa porasla je. Promjena je bila 0 €. Evadix Sa grafikon internetskog grafikona izvještaja. Evadix Sa neto prihod je prikazan plavom bojom na grafikonu. Vrijednost svih sredstava Evadix Sa na grafikonu prikazana je zelenom bojom.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
30/06/2020 0 € - -12 825.47 € -
31/03/2020 0 € - -12 825.47 € -
31/12/2019 0 € - 75 899.39 € -
30/09/2019 0 € - 75 899.39 € -
30/06/2019 0 € - -44 711.67 € -
31/03/2019 0 € - -44 711.67 € -
31/12/2018 0 € - -14 989.07 € -
30/09/2018 0 € - -14 989.07 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Evadix Sa, raspored

Datumi najnovijih finansijskih izvještaja Evadix Sa: 30/09/2018, 31/03/2020, 30/06/2020. Datumi financijskih izvještaja strogo su regulirani zakonom i financijskim izvještajima. Najnoviji financijski izvještaj Evadix Sa dostupan je na mreži za takav datum - 30/06/2020. Bruto dobit Evadix Sa je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Evadix Sa je -16 068 €

Datumi finansijskih izvještaja Evadix Sa

Operativni prihod Evadix Sa je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Evadix Sa je -15 228 € Neto prihod Evadix Sa je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Evadix Sa je -13 551 € Operativni troškovi Evadix Sa su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Evadix Sa je 15 228 €

30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
-15 207.70 € -15 207.70 € 94 164.15 € 94 164.15 € -44 214.78 € -44 214.78 € -21 356.85 € -21 356.85 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
15 207.70 € 15 207.70 € -94 164.15 € -94 164.15 € 44 214.78 € 44 214.78 € 21 356.85 € 21 356.85 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-14 412.68 € -14 412.68 € 93 887.79 € 93 887.79 € -44 837.55 € -44 837.55 € -21 521.53 € -21 521.53 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-12 825.47 € -12 825.47 € 75 899.39 € 75 899.39 € -44 711.67 € -44 711.67 € -14 989.07 € -14 989.07 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
14 412.68 € 14 412.68 € -93 887.79 € -93 887.79 € 44 837.55 € 44 837.55 € 21 521.53 € 21 521.53 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
240 754.56 € 240 754.56 € 264 071.53 € 264 071.53 € 121 867.95 € 121 867.95 € 142 981.56 € 142 981.56 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
240 754.56 € 240 754.56 € 264 071.53 € 264 071.53 € 121 867.95 € 121 867.95 € 142 981.56 € 142 981.56 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
9 254.48 € 9 254.48 € 37 187.32 € 37 187.32 € 12 730.82 € 12 730.82 € 17 734.75 € 17 734.75 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 79 768.51 € 79 768.51 € 11 457.83 € 11 457.83 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 79 768.51 € 79 768.51 € 11 457.83 € 11 457.83 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 65.45 % 65.45 % 8.01 % 8.01 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
168 246.34 € 168 246.34 € 193 898.22 € 193 898.22 € 42 099.44 € 42 099.44 € 131 523.73 € 131 523.73 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - - - - -

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Evadix Sa je 30/06/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Evadix Sa-a, ukupan prihod Evadix Sa-a iznosio je 0 Eura i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Evadix Sa u posljednjem kvartalu iznosio je -12 825.47 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Evadix Sa

Finansije Evadix Sa