Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Aldever Resources Inc.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Aldever Resources Inc., Aldever Resources Inc. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Aldever Resources Inc. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Aldever Resources Inc. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Američkih dolara danas

Dinamika Aldever Resources Inc. neto prihoda porasla je za 0 $ u odnosu na prethodno izvješće. Aldever Resources Inc. neto prihod sada je -24 750 $. Ovo su glavni finansijski pokazatelji Aldever Resources Inc.. Raspored financijskih izvještaja od 31/12/2018 do 31/03/2021 dostupan je na mreži. Podaci o Aldever Resources Inc. neto prihodu na grafikonu na ovoj stranici crtaju se plavim trakama. Aldever Resources Inc. ukupni prihod na grafikonu prikazan je žutom bojom.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/03/2021 0 $ - -24 750 $ -
31/12/2020 0 $ - -76 587 $ -
30/09/2020 0 $ - -1 774 610 $ -
30/06/2020 0 $ - 115 810 $ -
30/09/2019 0 $ - -40 083 $ -
30/06/2019 0 $ - -61 319 $ -
31/03/2019 0 $ - -59 095 $ -
31/12/2018 0 $ - -218 013 $ -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Aldever Resources Inc., raspored

Najnoviji datumi Aldever Resources Inc. finansijski izvještaji dostupni putem interneta: 31/12/2018, 31/12/2020, 31/03/2021. Datumi i datumi finansijskih izvještaja utvrđeni su zakonima zemlje u kojoj kompanija posluje. Najnoviji datum financijskog izvješća Aldever Resources Inc. je 31/03/2021. Operativni prihod Aldever Resources Inc. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Aldever Resources Inc. je -19 261 $

Datumi finansijskih izvještaja Aldever Resources Inc.

Neto prihod Aldever Resources Inc. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Aldever Resources Inc. je -24 750 $ Operativni troškovi Aldever Resources Inc. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Aldever Resources Inc. je 19 261 $

31/03/2021 31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
- - - - - - - -62 000 $
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
- - - - - - - 62 000 $
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-19 261 $ -88 745 $ -1 769 334 $ -96 830 $ -38 391 $ -56 512 $ -53 510 $ -218 838 $
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-24 750 $ -76 587 $ -1 774 610 $ 115 810 $ -40 083 $ -61 319 $ -59 095 $ -218 013 $
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
19 261 $ 88 745 $ 1 769 334 $ 96 830 $ 38 391 $ 56 512 $ 53 510 $ 218 838 $
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
585 999 $ 613 295 $ 634 765 $ 541 522 $ 12 219 $ 22 363 $ 25 339 $ 32 491 $
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
587 824 $ 615 120 $ 636 590 $ 2 291 657 $ 1 760 529 $ 1 770 673 $ 1 773 649 $ 1 780 801 $
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
583 500 $ 603 459 $ 625 980 $ 532 780 $ 9 756 $ 3 505 $ 10 322 $ 20 344 $
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 316 520 $ 367 582 $ 309 240 $ 257 297 $
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 316 520 $ 367 582 $ 309 240 $ 257 297 $
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 17.98 % 20.76 % 17.44 % 14.45 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
477 465 $ 502 215 $ 531 517 $ 2 178 527 $ 1 444 009 $ 1 403 091 $ 1 464 409 $ 1 523 504 $
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - 6 251 $ -6 817 $ -10 022 $ -10 609 $

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Aldever Resources Inc. je 31/03/2021. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Aldever Resources Inc.-a, ukupan prihod Aldever Resources Inc.-a iznosio je 0 Američkih dolara i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Aldever Resources Inc. u posljednjem kvartalu iznosio je -24 750 $, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Aldever Resources Inc.

Finansije Aldever Resources Inc.