Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Harvest S.A.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Harvest S.A., Harvest S.A. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Harvest S.A. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Harvest S.A. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Harvest S.A. prihod za proteklih nekoliko izvještajnih razdoblja. Neto prihod Harvest S.A. - 445 458 €. Informacije o neto prihodu koriste se iz otvorenih izvora. Dinamika Harvest S.A. neto prihoda porasla je za 0 €. Procjena dinamike neto prihoda Harvest S.A. izvršena je u odnosu na prethodno izvješće. Grafički prikaz internetskog financijskog izvještaja Harvest S.A.. Finansijski raspored Harvest S.A. sastoji se od tri grafikona glavnih finansijskih pokazatelja kompanije: ukupne imovine, neto prihoda, neto prihoda. Vrijednost imovine Harvest S.A. na internetskom grafikonu prikazana je zelenim trakama.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
30/06/2019 7 688 471 € - 445 458 € -
31/03/2019 7 688 471 € - 445 458 € -
31/12/2018 7 288 276 € - 1 431 620 € -
30/09/2018 7 288 276 € - 1 431 620 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Harvest S.A., raspored

Datumi Harvest S.A. financijski izvještaji: 30/09/2018, 31/03/2019, 30/06/2019. Datumi financijskih izvještaja strogo su regulirani zakonom i financijskim izvještajima. Trenutni datum financijskog izvještaja Harvest S.A. za danas je 30/06/2019. Bruto dobit Harvest S.A. je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Harvest S.A. je 840 078 €

Datumi finansijskih izvještaja Harvest S.A.

Operativni prihod Harvest S.A. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Harvest S.A. je 502 722 € Neto prihod Harvest S.A. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Harvest S.A. je 445 458 € Operativni troškovi Harvest S.A. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Harvest S.A. je 7 185 749 €

Ukupni dug Harvest S.A. je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine. Ukupni dug Harvest S.A. je 15 876 054 €

  30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
840 078 € 840 078 € 1 251 032 € 1 251 032 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
6 848 393 € 6 848 393 € 6 037 243 € 6 037 243 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
7 688 471 € 7 688 471 € 7 288 276 € 7 288 276 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
7 688 471 € 7 688 471 € 7 288 276 € 7 288 276 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
502 722 € 502 722 € 868 293 € 868 293 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
445 458 € 445 458 € 1 431 620 € 1 431 620 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
7 185 749 € 7 185 749 € 6 419 983 € 6 419 983 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
20 847 864 € 20 847 864 € 15 584 326 € 15 584 326 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
32 822 139 € 32 822 139 € 27 333 677 € 27 333 677 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
2 847 360 € 2 847 360 € 1 635 863 € 1 635 863 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
15 752 304 € 15 752 304 € 9 482 819 € 9 482 819 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
15 876 054 € 15 876 054 € 9 730 318 € 9 730 318 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
48.37 % 48.37 % 35.60 % 35.60 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
16 946 085 € 16 946 085 € 17 603 358 € 17 603 358 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - -

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Harvest S.A. je 30/06/2019. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Harvest S.A.-a, ukupan prihod Harvest S.A.-a iznosio je 7 688 471 Eura i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Harvest S.A. u posljednjem kvartalu iznosio je 445 458 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Harvest S.A.

Finansije Harvest S.A.