Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Alfa Laval AB (publ)

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Alfa Laval AB (publ), Alfa Laval AB (publ) godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Alfa Laval AB (publ) objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Alfa Laval AB (publ) ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Američkih dolara danas

Alfa Laval AB (publ) prihod za proteklih nekoliko izvještajnih razdoblja. Neto prihod Alfa Laval AB (publ) danas je iznosio 1 420 000 000 $. Ovdje su glavni financijski pokazatelji Alfa Laval AB (publ). Grafikon financijskog izvještaja Alfa Laval AB (publ). Financijski grafikon Alfa Laval AB (publ) prikazuje status na mreži: neto prihod, neto prihod, ukupna imovina. Alfa Laval AB (publ) financijski izvještaj na grafikonu prikazuje dinamiku imovine.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2019 1 304 057 425.20 $ - 142 838 749.13 $ -
30/09/2019 1 212 721 098.29 $ - 144 749 971.83 $ -
30/06/2019 1 140 597 589.04 $ - 141 732 251.78 $ -
31/03/2019 1 021 800 009.66 $ - 122 519 434.12 $ -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Alfa Laval AB (publ), raspored

Datumi najnovijih finansijskih izvještaja Alfa Laval AB (publ): 31/03/2019, 30/09/2019, 31/12/2019. Datumi i datumi finansijskih izvještaja utvrđeni su zakonima zemlje u kojoj kompanija posluje. Trenutni datum financijskog izvještaja Alfa Laval AB (publ) za danas je 31/12/2019. Bruto dobit Alfa Laval AB (publ) je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Alfa Laval AB (publ) je 4 329 000 000 $

Datumi finansijskih izvještaja Alfa Laval AB (publ)

Operativni prihod Alfa Laval AB (publ) je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Alfa Laval AB (publ) je 2 027 000 000 $ Neto prihod Alfa Laval AB (publ) je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Alfa Laval AB (publ) je 1 420 000 000 $ Troškovi istraživanja i razvoja Alfa Laval AB (publ) - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura. Troškovi istraživanja i razvoja Alfa Laval AB (publ) je 287 000 000 $

Operativni troškovi Alfa Laval AB (publ) su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Alfa Laval AB (publ) je 10 937 000 000 $ Ukupni dug Alfa Laval AB (publ) je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine. Ukupni dug Alfa Laval AB (publ) je 36 649 000 000 $ Tok novca Alfa Laval AB (publ) je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji. Tok novca Alfa Laval AB (publ) je 2 392 000 000 $

  31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
435 457 003.52 $ 406 185 119.02 $ 383 451 627.96 $ 362 528 768.93 $
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
868 600 421.68 $ 806 535 979.27 $ 757 145 961.08 $ 659 271 240.73 $
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
1 304 057 425.20 $ 1 212 721 098.29 $ 1 140 597 589.04 $ 1 021 800 009.66 $
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
1 304 057 425.20 $ 1 212 721 098.29 $ 1 140 597 589.04 $ 1 021 800 009.66 $
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
203 897 284.86 $ 189 714 000.61 $ 162 051 566.80 $ 147 164 147.88 $
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
142 838 749.13 $ 144 749 971.83 $ 141 732 251.78 $ 122 519 434.12 $
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
28 869 521.83 $ 26 857 708.46 $ 27 360 661.81 $ 26 153 573.79 $
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
1 100 160 140.34 $ 1 023 007 097.68 $ 978 546 022.24 $ 874 635 861.78 $
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
2 929 803 807.96 $ 3 057 956 319.51 $ 3 138 328 263.56 $ 2 887 153 364.56 $
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
6 477 636 682.60 $ 6 664 031 191.15 $ 6 718 953 696.10 $ 6 468 784 703.78 $
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
562 704 199.06 $ 454 569 230.52 $ 605 153 461.12 $ 499 130 896.62 $
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
2 151 131 443.84 $ 2 413 874 269.71 $ 2 654 285 967.20 $ 2 526 334 636.99 $
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
3 686 547 406.37 $ 3 971 822 541.97 $ 4 180 045 225.56 $ 3 871 835 417.57 $
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
56.91 % 59.60 % 62.21 % 59.85 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
2 776 302 447.97 $ 2 677 421 820.93 $ 2 525 228 139.64 $ 2 583 168 364.64 $
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
240 612 878.82 $ 125 436 563.50 $ 61 259 717.06 $ 96 466 451 $

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Alfa Laval AB (publ) je 31/12/2019. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Alfa Laval AB (publ)-a, ukupan prihod Alfa Laval AB (publ)-a iznosio je 1 304 057 425.20 Američkih dolara i promenjen na 0% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Alfa Laval AB (publ) u posljednjem kvartalu iznosio je 142 838 749.13 $, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Alfa Laval AB (publ)

Finansije Alfa Laval AB (publ)