Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Biocorp Production

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Biocorp Production, Biocorp Production godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Biocorp Production objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Biocorp Production ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Biocorp Production tekući prihod i prihod za najnovija izvještajna razdoblja. Biocorp Production neto prihod za danas je 2 323 427 €. Biocorp Production neto prihod sada je -232 020 €. Financijski grafikon Biocorp Production prikazuje status na mreži: neto prihod, neto prihod, ukupna imovina. Grafikon financijskog izvještaja na našoj web stranici prikazuje informacije prema datumima od 30/09/2018 do 31/12/2020. Biocorp Production ukupni prihod na grafikonu prikazan je žutom bojom.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2020 2 204 504.71 € +140.63 % ↑ -220 144.29 € -
30/09/2020 2 204 504.71 € +140.63 % ↑ -220 144.29 € -
30/06/2020 1 807 262.97 € -27.419 % ↓ -369 340.86 € -162.849 % ↓
31/03/2020 1 807 262.97 € -27.419 % ↓ -369 340.86 € -162.849 % ↓
30/06/2019 2 489 993.01 € - 587 667.22 € -
31/03/2019 2 489 993.01 € - 587 667.22 € -
31/12/2018 916 126.44 € - -1 231 558.42 € -
30/09/2018 916 126.44 € - -1 231 558.42 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Biocorp Production, raspored

Najnoviji datumi Biocorp Production finansijski izvještaji dostupni putem interneta: 30/09/2018, 30/09/2020, 31/12/2020. Datumi financijskih izvještaja strogo su regulirani zakonom i financijskim izvještajima. Najnoviji financijski izvještaj Biocorp Production dostupan je na mreži za takav datum - 31/12/2020. Bruto dobit Biocorp Production je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Biocorp Production je 1 197 634 €

Datumi finansijskih izvještaja Biocorp Production

Operativni prihod Biocorp Production je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Biocorp Production je -321 882 € Neto prihod Biocorp Production je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Biocorp Production je -232 020 € Operativni troškovi Biocorp Production su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Biocorp Production je 2 645 308 €

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
1 136 334.30 € 1 136 334.30 € 781 935.40 € 781 935.40 € 1 591 535.42 € 1 591 535.42 € 111 657.62 € 111 657.62 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
1 068 169.46 € 1 068 169.46 € 1 025 328.52 € 1 025 328.52 € 898 458.54 € 898 458.54 € 804 468.83 € 804 468.83 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
2 204 504.71 € 2 204 504.71 € 1 807 262.97 € 1 807 262.97 € 2 489 993.01 € 2 489 993.01 € 916 126.44 € 916 126.44 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-305 406.79 € -305 406.79 € -456 173.65 € -456 173.65 € 568 897.74 € 568 897.74 € -1 169 260.11 € -1 169 260.11 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-220 144.29 € -220 144.29 € -369 340.86 € -369 340.86 € 587 667.22 € 587 667.22 € -1 231 558.42 € -1 231 558.42 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
2 509 910.56 € 2 509 910.56 € 2 263 436.62 € 2 263 436.62 € 1 921 095.27 € 1 921 095.27 € 2 085 387.51 € 2 085 387.51 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
7 384 360.72 € 7 384 360.72 € 4 756 769.47 € 4 756 769.47 € 6 239 049.67 € 6 239 049.67 € 3 264 342.62 € 3 264 342.62 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
11 110 411.44 € 11 110 411.44 € 7 771 609.53 € 7 771 609.53 € 7 780 809.25 € 7 780 809.25 € 4 820 937.89 € 4 820 937.89 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
4 721 716.41 € 4 721 716.41 € 1 474 767.48 € 1 474 767.48 € 316 964.32 € 316 964.32 € 1 274 957.27 € 1 274 957.27 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 4 409 427.85 € 4 409 427.85 € 3 151 798.81 € 3 151 798.81 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 7 485 771.12 € 7 485 771.12 € 6 547 822.86 € 6 547 822.86 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 96.21 % 96.21 % 135.82 % 135.82 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
2 694 164.93 € 2 694 164.93 € -708 539.73 € -708 539.73 € 295 038.13 € 295 038.13 € -1 726 884.97 € -1 726 884.97 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - -688 960.92 € -688 960.92 € -1 433 853.59 € -1 433 853.59 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Biocorp Production je 31/12/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Biocorp Production-a, ukupan prihod Biocorp Production-a iznosio je 2 204 504.71 Eura i promenjen na +140.63% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Biocorp Production u posljednjem kvartalu iznosio je -220 144.29 €, a neto dobit je promijenjena za -162.849% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Biocorp Production

Finansije Biocorp Production