Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Budget Telecom S.A.

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Budget Telecom S.A., Budget Telecom S.A. godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Budget Telecom S.A. objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Budget Telecom S.A. ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Budget Telecom S.A. prihod za proteklih nekoliko izvještajnih razdoblja. Dinamika Budget Telecom S.A. neto prihoda porasla je za 0 € u odnosu na posljednji izvještajni period. Neto prihod Budget Telecom S.A. - -176 336 €. Informacije o neto prihodu koriste se iz otvorenih izvora. Grafikon financijskog izvještaja Budget Telecom S.A.. Grafikon financijskog izvještaja na našoj web stranici prikazuje informacije prema datumima od 30/09/2018 do 31/12/2020. Podaci o Budget Telecom S.A. neto prihodu na grafikonu na ovoj stranici crtaju se plavim trakama.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2020 18 386 496.50 € +235.71 % ↑ -166 894.79 € -
30/09/2020 18 386 496.50 € +235.71 % ↑ -166 894.79 € -
30/06/2020 12 050 946.33 € +48.96 % ↑ 1 121 020.11 € -
31/03/2020 12 050 946.33 € +48.96 % ↑ 1 121 020.11 € -
30/06/2019 8 090 311.66 € - -197 629.16 € -
31/03/2019 8 090 311.66 € - -197 629.16 € -
31/12/2018 5 476 843.06 € - -797 941.60 € -
30/09/2018 5 476 843.06 € - -797 941.60 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Budget Telecom S.A., raspored

Datumi Budget Telecom S.A. financijski izvještaji: 30/09/2018, 30/09/2020, 31/12/2020. Datumi financijskih izvještaja određeni su računovodstvenim pravilima. Najnoviji financijski izvještaj Budget Telecom S.A. dostupan je na mreži za takav datum - 31/12/2020. Bruto dobit Budget Telecom S.A. je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Budget Telecom S.A. je 310 567 €

Datumi finansijskih izvještaja Budget Telecom S.A.

Operativni prihod Budget Telecom S.A. je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Budget Telecom S.A. je -19 311 € Neto prihod Budget Telecom S.A. je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Budget Telecom S.A. je -176 336 € Operativni troškovi Budget Telecom S.A. su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Budget Telecom S.A. je 19 445 927 €

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
293 938.93 € 293 938.93 € 1 356 999.79 € 1 356 999.79 € -22 997.06 € -22 997.06 € -458 817.77 € -458 817.77 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
18 092 556.62 € 18 092 556.62 € 10 693 947.49 € 10 693 947.49 € 8 113 307.77 € 8 113 307.77 € 5 935 660.83 € 5 935 660.83 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
18 386 496.50 € 18 386 496.50 € 12 050 946.33 € 12 050 946.33 € 8 090 311.66 € 8 090 311.66 € 5 476 843.06 € 5 476 843.06 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - - - - -
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-18 277.07 € -18 277.07 € 1 195 193.16 € 1 195 193.16 € -172 787.45 € -172 787.45 € -647 400.67 € -647 400.67 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-166 894.79 € -166 894.79 € 1 121 020.11 € 1 121 020.11 € -197 629.16 € -197 629.16 € -797 941.60 € -797 941.60 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
18 404 772.62 € 18 404 772.62 € 10 855 754.12 € 10 855 754.12 € 8 263 098.16 € 8 263 098.16 € 6 124 242.79 € 6 124 242.79 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
47 793 414.89 € 47 793 414.89 € 25 673 581.53 € 25 673 581.53 € 15 019 803.65 € 15 019 803.65 € 11 707 440.39 € 11 707 440.39 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
51 064 658.30 € 51 064 658.30 € 28 448 341.88 € 28 448 341.88 € 16 840 760.48 € 16 840 760.48 € 13 532 954.42 € 13 532 954.42 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
21 114 504.62 € 21 114 504.62 € 12 043 142.78 € 12 043 142.78 € 6 043 856.24 € 6 043 856.24 € 6 390 970.08 € 6 390 970.08 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 14 236 886.14 € 14 236 886.14 € 10 458 631.28 € 10 458 631.28 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 14 584 835.70 € 14 584 835.70 € 11 355 527.06 € 11 355 527.06 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 86.60 % 86.60 % 83.91 % 83.91 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
7 730 727.27 € 7 730 727.27 € 7 614 318.50 € 7 614 318.50 € 2 255 924.78 € 2 255 924.78 € 2 177 427.36 € 2 177 427.36 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - - - - -

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Budget Telecom S.A. je 31/12/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Budget Telecom S.A.-a, ukupan prihod Budget Telecom S.A.-a iznosio je 18 386 496.50 Eura i promenjen na +235.71% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Budget Telecom S.A. u posljednjem kvartalu iznosio je -166 894.79 €, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Budget Telecom S.A.

Finansije Budget Telecom S.A.