Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Bilendi SA

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Bilendi SA, Bilendi SA godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Bilendi SA objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Bilendi SA ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Eura danas

Bilendi SA trenutni prihod u Eura. Neto prihod Bilendi SA je sada 9 505 723 €. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Bilendi SA neto prihod sada je 1 161 843 €. Grafikon financijskog izvještaja prikazuje vrijednosti od 30/09/2018 do 31/12/2020. Bilendi SA financijski izvještaj o grafikonu u stvarnom vremenu prikazuje dinamiku, tj. Promjenu osnovnih sredstava kompanije. Bilendi SA neto prihod je prikazan plavom bojom na grafikonu.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2020 9 505 723 € +24.72 % ↑ 1 161 843 € +59.86 % ↑
30/09/2020 9 505 723 € +24.72 % ↑ 1 161 843 € +59.86 % ↑
30/06/2020 7 546 915 € -1.971 % ↓ -146 747 € -146.257 % ↓
31/03/2020 7 546 915 € -1.971 % ↓ -146 747 € -146.257 % ↓
30/06/2019 7 698 678 € - 317 243 € -
31/03/2019 7 698 678 € - 317 243 € -
31/12/2018 7 621 725 € - 726 778 € -
30/09/2018 7 621 725 € - 726 778 € -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Bilendi SA, raspored

Datumi najnovijih finansijskih izvještaja Bilendi SA: 30/09/2018, 30/09/2020, 31/12/2020. Datumi financijskih izvještaja određeni su računovodstvenim pravilima. Najnoviji financijski izvještaj Bilendi SA dostupan je na mreži za takav datum - 31/12/2020. Bruto dobit Bilendi SA je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Bilendi SA je 3 171 822 €

Datumi finansijskih izvještaja Bilendi SA

Operativni prihod Bilendi SA je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Bilendi SA je 1 381 923 € Neto prihod Bilendi SA je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Bilendi SA je 1 161 843 € Operativni troškovi Bilendi SA su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Bilendi SA je 8 123 800 €

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 30/09/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
3 171 822 € 3 171 822 € 1 732 830 € 1 732 830 € 2 004 265 € 2 004 265 € 2 431 199 € 2 431 199 €
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
6 333 901 € 6 333 901 € 5 814 086 € 5 814 086 € 5 694 413 € 5 694 413 € 5 190 526 € 5 190 526 €
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
9 505 723 € 9 505 723 € 7 546 915 € 7 546 915 € 7 698 678 € 7 698 678 € 7 621 725 € 7 621 725 €
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
- - - - 7 698 678 € 7 698 678 € 7 621 725 € 7 621 725 €
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
1 381 923 € 1 381 923 € 173 273 € 173 273 € 679 209 € 679 209 € 1 024 310 € 1 024 310 €
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
1 161 843 € 1 161 843 € -146 747 € -146 747 € 317 243 € 317 243 € 726 778 € 726 778 €
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - - - - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
8 123 800 € 8 123 800 € 7 373 643 € 7 373 643 € 7 019 470 € 7 019 470 € 6 597 415 € 6 597 415 €
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
24 979 391 € 24 979 391 € 17 589 392 € 17 589 392 € 16 420 060 € 16 420 060 € 18 247 905 € 18 247 905 €
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
44 558 223 € 44 558 223 € 36 851 917 € 36 851 917 € 34 880 747 € 34 880 747 € 34 095 663 € 34 095 663 €
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
10 266 670 € 10 266 670 € 4 578 007 € 4 578 007 € 3 462 291 € 3 462 291 € 5 609 693 € 5 609 693 €
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- - - - 10 004 910 € 10 004 910 € 9 552 795 € 9 552 795 €
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - - - - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- - - - 16 024 805 € 16 024 805 € 15 867 793 € 15 867 793 €
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- - - - 45.94 % 45.94 % 46.54 % 46.54 %
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
23 138 966 € 23 138 966 € 20 191 310 € 20 191 310 € 18 613 767 € 18 613 767 € 18 033 896 € 18 033 896 €
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- - - - 913 791 € 913 791 € 1 187 079 € 1 187 079 €

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Bilendi SA je 31/12/2020. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Bilendi SA-a, ukupan prihod Bilendi SA-a iznosio je 9 505 723 Eura i promenjen na +24.72% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Bilendi SA u posljednjem kvartalu iznosio je 1 161 843 €, a neto dobit je promijenjena za +59.86% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Bilendi SA

Finansije Bilendi SA