Berza, berze danas
Burzovne kotacije 71229 kompanija u realnom vremenu.
Berza, berze danas

Stock quotes

Tržišne kvote na internetu

Povijest burzovnih kotacija

Tržišna kapitalizacija

Dividende dionica

Dobit od akcija kompanije

Finansijski izvještaji

Rejting akcija kompanija. Gdje uložiti novac?

Prihodi Allahabad Bank

Izvještaj o finansijskim rezultatima kompanije Allahabad Bank, Allahabad Bank godišnji prihod za 2022. godinu. Kada Allahabad Bank objavljuje finansijske izvještaje?
Dodaj u vidžete
Dodan widgetima

Allahabad Bank ukupni prihod, neto prihod i dinamika promjena u Indijski rupi danas

Neto prihod Allahabad Bank je sada -9 713 100 000 Rs. Podaci o neto prihodu uzimaju se iz otvorenih izvora. Allahabad Bank neto prihod sada je -19 808 200 000 Rs. Dinamika neto prihoda Allahabad Bank se promijenila za 1 223 700 000 Rs posljednjih godina. Allahabad Bank financijski izvještaj o grafikonu u stvarnom vremenu prikazuje dinamiku, tj. Promjenu osnovnih sredstava kompanije. Allahabad Bank ukupni prihod na grafikonu prikazan je žutom bojom. Graf vrijednosti svih sredstava Allahabad Bank predstavljen je zelenim trakama.

Datum izvještaja Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
i Promjena (%)
Poređenje kvartalnog izvještaja ove godine sa kvartalnim izvještajem za prošlu godinu.
31/12/2019 -9 713 100 000 Rs -269.919 % ↓ -19 808 200 000 Rs -
30/09/2019 -8 516 400 000 Rs - -21 031 900 000 Rs -
30/06/2019 887 200 000 Rs - -9 851 500 000 Rs -
31/12/2018 5 716 300 000 Rs - -7 468 300 000 Rs -
prikaži:
u

Finansijski izvještaj Allahabad Bank, raspored

Datumi najnovijih finansijskih izvještaja Allahabad Bank: 31/12/2018, 30/09/2019, 31/12/2019. Datumi financijskih izvještaja strogo su regulirani zakonom i financijskim izvještajima. Najnoviji datum financijskog izvješća Allahabad Bank je 31/12/2019. Bruto dobit Allahabad Bank je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga. Bruto dobit Allahabad Bank je -9 713 100 000 Rs

Datumi finansijskih izvještaja Allahabad Bank

Operativni prihod Allahabad Bank je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe. Operativni prihod Allahabad Bank je -21 872 100 000 Rs Neto prihod Allahabad Bank je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period. Neto prihod Allahabad Bank je -19 808 200 000 Rs Operativni troškovi Allahabad Bank su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja. Operativni troškovi Allahabad Bank je 12 159 000 000 Rs

  31/12/2019 30/09/2019 30/06/2019 31/12/2018
Bruto dobit
Bruto dobit je dobit koju kompanija dobije nakon odbitka troškova proizvodnje i prodaje svojih proizvoda i / ili troškova pružanja svojih usluga.
-9 713 100 000 Rs -8 516 400 000 Rs 887 200 000 Rs 5 716 300 000 Rs
Cena koštanja
Trošak je ukupni trošak proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga kompanije.
- - - -
Ukupni prihodi
Ukupni prihod se izračunava množenjem količine prodate robe sa cijenom robe.
-9 713 100 000 Rs -8 516 400 000 Rs 887 200 000 Rs 5 716 300 000 Rs
Operativni prihod
Poslovni prihodi su prihodi od osnovne djelatnosti kompanije. Na primjer, trgovac na malo ostvaruje prihod kroz prodaju robe, a liječnik prima prihod od medicinskih usluga koje on / ona pruža.
-9 713 100 000 Rs -8 516 400 000 Rs 887 200 000 Rs 5 716 300 000 Rs
Operativni prihod
Operativni prihod je računovodstvena mjera koja mjeri iznos dobiti ostvarene od poslovnih aktivnosti, nakon odbitka operativnih troškova, kao što su plate, amortizacija i trošak prodane robe.
-21 872 100 000 Rs -20 940 800 000 Rs -11 182 100 000 Rs -7 448 400 000 Rs
Neto prihod
Neto prihod je prihod preduzeća umanjen za trošak prodate robe, troškove i poreze za izvještajni period.
-19 808 200 000 Rs -21 031 900 000 Rs -9 851 500 000 Rs -7 468 300 000 Rs
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi istraživanja i razvoja - troškovi istraživanja za poboljšanje postojećih proizvoda i procedura ili za razvoj novih proizvoda i procedura.
- - - -
Operativni troškovi
Operativni troškovi su troškovi koje poslovni subjekt nastaje kao rezultat obavljanja redovnog poslovanja.
12 159 000 000 Rs 12 424 400 000 Rs 12 069 300 000 Rs 13 164 700 000 Rs
Tekuća sredstva
Kratkotrajna imovina je bilansna stavka koja predstavlja vrijednost svih sredstava koja se mogu pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine.
- 185 138 900 000 Rs - -
Ukupna aktiva
Ukupan iznos sredstava je novčani ekvivalent ukupne gotovine organizacije, dužničkih hartija od vrijednosti i materijalne imovine.
- 2 460 687 400 000 Rs - -
Current cash
Tekuća gotovina je zbir svih gotovinskih sredstava koje društvo drži na datum izvještaja.
- 98 604 100 000 Rs - -
Trenutni dug
Tekući dug je dio duga koji se plaća tokom godine (12 mjeseci) i označava se kao tekuća obveza i dio neto obrtnog kapitala.
- 2 166 232 300 000 Rs - -
Ukupna gotovina
Ukupan iznos gotovine je iznos svih gotovina koje kompanija ima na svojim računima, uključujući i mala gotovina i sredstva koja se drže u banci.
- - - -
Ukupni dug
Ukupni dug je kombinacija kratkoročnog i dugoročnog duga. Kratkoročni dugovi su oni koji se moraju otplatiti u roku od godinu dana. Dugoročni dug obično uključuje sve obaveze koje se moraju vratiti nakon jedne godine.
- 2 318 448 800 000 Rs - -
Odnos duga
Ukupni dug prema ukupnoj aktivi je finansijski pokazatelj koji ukazuje na procenat imovine preduzeća kao duga.
- 94.22 % - -
Equity
Kapital je zbir svih sredstava vlasnika nakon oduzimanja ukupnih obaveza od ukupne aktive.
142 238 600 000 Rs 142 238 600 000 Rs 162 917 000 000 Rs -
Tok novca
Tok novca je neto iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji cirkulišu u organizaciji.
- 12 960 850 000 Rs 12 960 850 000 Rs 12 960 850 000 Rs

Najnoviji finansijski izvještaj o prihodima Allahabad Bank je 31/12/2019. Prema poslednjem izveštaju o finansijskim rezultatima Allahabad Bank-a, ukupan prihod Allahabad Bank-a iznosio je -9 713 100 000 Indijski rupi i promenjen na -269.919% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit Allahabad Bank u posljednjem kvartalu iznosio je -19 808 200 000 Rs, a neto dobit je promijenjena za 0% u odnosu na prošlu godinu.

Cena akcija Allahabad Bank

Finansije Allahabad Bank